Aldo Eland

"Aldo Eland legt dia┬┤s uit zijn enorme archief onder de microscoop, en als een laborant bestudeert hij de effecten van verschillende door hem toegevoegde stoffen op het beeld en haar inhoud. 
Als toeschouwer word je via de microscoop in het beeld getrokken en bevindt je je in een wereld waar de vraag zich opdringt; wat zie ik?"